Betaling

Kundeservice
Vi ønsker at alle våre kunder skal føle seg ivaretatt og i trygge hender, og har sterkt fokus på rask og god kundeservice. Skulle det mot formodning oppstå et problem, er det til for å løses! Les gjerne gjennom våre rutiner når det gjelder betaling, levering og muligheten for retur før du bestiller. Vi leverer til hele Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen.

Priser
Alle priser er oppgitt i NOK og inkluderer merverdiavgift. Alle tilbudspriser gjelder så langt lageret rekker eller til den annonserte/opplyste tidsfristen. Vi forbeholder oss retten til å endre våre priser, og reserverer oss mot feilaktig prissetting.

Avtalen
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. Kjøperen er ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren, i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Det er kundens oppgave å sørge for at riktig leveringsadresse blir opplyst.

Personopplysninger
Design Bazaar behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger.
Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med eksterne registre.

Forbehold
Vi bestreber å gjengi korrekte produktbeskrivelser, men gjør oppmerksom på at bildene kan avvike noe fra virkeligheten når det gjelder farger og mål. Design Bazaar tar ikke ansvar for at fargeopplevelsen av bilder kan variere på ulike datamaskiner og skjermer.